Kezdőlap

Elektronikus Tanári Teljesítménytámogató Rendszerünkkel a gyakorló tanárok számára szeretnénk hatékonyabb segítséget nyújtani mindennapi munkájukhoz, a tanítás során jelentkező konkrét problémáik megoldásához és elméleti tájékozottságuk elmélyítéséhez. Arra törekedtünk, hogy mind a hagyományos, tananyagon alapuló tanításon, mind az e-learning illetve blended-learning szokásos alkalmazásán túllépve természetessé tegyük a folyamatos támogatást munkavégzés közben, és a tanári hívatással együttjáró permanens tanulási folyamatokat is szervesen integráljuk a munkavégzés egészébe.

A portál kialakításával annak az elősegítése volt a célunk, hogy az oktatás különböző szintjein a tanárok a rendelkezésre álló IKT eszközöket, alkalmazásokat és az ezekhez illeszkedő módszertani megoldásokat komplex teljesítménytámogató rendszerként legyenek képesek felhasználni. Rendszerünk arra a feltételezésre épült, hogy a tanárok munkájának eredményességét a mai rendkívül komplex, informatizált, hálózati tanulási környezetben az alábbi három témakörben való jártasságuk, tájékozottságuk elmélyítésével lehetne a legjobban elősegíteni:

  • Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései
  • Blended learning módszerek alkalmazása az oktatásban
  • Az elektronikus tanulási környezetek működtetésének oktatáselméleti háttere

Az egyes tématerületekhez tartozó releváns információkat moduláris tagolásban szerveztük rendszerbe. Az alábbi ikonokon lévő linkeket aktiválva a kiválasztott téma nyitólapjára jutunk, ahonnan az adott témakörhöz tartozó modulokat tudjuk elérni.

virtualis-szeminariumok blended-learning oktataselmelet

Az ET3R “workflow” felülete