ACOT2 Apple Classrooms of Tomorrow – Today

ACOT2 Apple Classrooms of Tomorrow – Today

Azoknak a kollégáknak ajánljuk, akik a szeretnének többet megismerni egy új kreatív gondolkodást elősegítő, produktív oktatási koncepcióról, mely a technológia segítségével teszi lehetővé a blended oktatási módszerek megújítását és elterjedését. A program egyaránt figyelemmel kíséri a tanári és tanulói innováció és inspiráció habitusváltását.

acot2

A portál célkitűzései és fontosabb tartalmi elemei:

ACOT2 Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) az Apple oktatási koncepcióját bemutató oldal.

ACOT2 egy együttműködési projekt, melynek feladata, hogy segítsen középiskolák számára megteremteni egy újfajta tanulási környezetet és módszereket, melyek megfelelnek a diákság iskolával szemben állított követelményeinek.

ACOT2 projekt kiindulópontja, hogy a régi, divatjamúlt oktatási módszerek helyett egy új, a kreatív gondolkodást és tervezést támogató tanulási környezetet hozzon létre, melynek alapjait az innovatív technológia alkalmazására kívánja helyezni az Egyesült Államokban.

ACOT2 feladatául tűzte ki a kutatás és a fejlesztés közötti együttműködés megteremtését az állami iskolák, egyetemek és kutató intézetek között. Céljuk a technológia használatának tanulmányozása, a blended módszerek alkalmazásával a tanárok és a diákok tanításban és tanulásban történő habitusváltásának a vizsgálata, hatékony oktatási modellek kialakítása, az oktatás technológiai fejlesztése és a tanári innováció inspirációja.

További cél egy olyan fajta a fajta tanulási környezet kialakítása, amely megfelel az új generáció igényeinek.  Az oldal részletesen ismerteti a Challange Based Learning (Kihívás Alapú Tanulás) az Apple oktatási stratégiájának részletes ismertetését.

http://education.apple.com/acot2/