OKOSDOBOZ

OKOSDOBOZ

Az egyszervolt.hu mesélve tanulás fejlesztő csapata az általános iskola alsó tagozatához készítette el az OKOSDOBOZ digitális taneszközt, mely a játszva tanulás nagyon jó gyakorlati példája. A támogatás jól használható az oktatók és diákok számára is. A fejlesztők szerint „Ez a digitális feladatgyűjtemény a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljainak megfelelően, a kerettanterv követelményeit és kulcsfogalmait szem előtt tartva kapcsolódnak be az ismeretszerző, készség- és képességfejlesztő tevékenységbe. A feladatokhoz tanári és a diákok számára készített leírás valamint óravázlat is tartozik.”1

okosdoboz

A felületen 6 tantárgyhoz (matematika, olvasás-írás, nyelvtan, vizuális kultúra, környezetismeret, ének-zene) találunk a tankönyvek színes példáit idéző feladatokat, ahol a gyerekek összekötésekkel, összehúzásokkal, játékos formában tanulhatnak. A tantárgy kiválasztása után meg kell adni mely témakört szeretnék gyakorolni, és minden témakörhöz 6-6 feladatot kell megoldaniuk. Az eredménye megadása után van lehetőség ellenőrzésre, és a hatodik feladat megoldása után a témakör megértését százalékosan is megadja a felület a helyes feladatok számát alapul véve. 2013. nyarától a rendszer fizetős szolgáltatássá alakult, ingyenesen csak a mintafeladatok érhetőek el.

 


1 Forrás: Az ÚJ Okos Doboz mint digitális taneszköz, teszt és feladatgyűjtemény termékleírása.
<http://www.okosdoboz.hu/Pages/page/termekleiras>.