Tartalom

Blended learning módszerek alkalmazása az oktatásban

tartalom A modulban válogatott információforrások (adatok, információk, esettanulmányok, prezentációk, kommentárok, ajánlott olvasmányok ismertetése, tanulmányok, video-előadások, stb.) találhatók. Nemcsak szövegeket, hanem ábrákat, képeket, animációkat, szimulációkat, videókat és hanganyagokat is tartalmazhat. Az adatbázis hipertextes felépítésű és keresőrendszerrel ellátott. A „tartalom” kifejezés jelentése ebben a relációban nem teljesen azonos az e-learning rendszerfejlesztők és a tartalomszolgáltatók „tartalom” fogalmával. Itt tartalom alatt azokat az információforrásokat értjük, amelyek a felhasználó szakmai tájékozódását segítik, és szakmai műveltségének elmélyítéséhez járulhatnak hozzá.


A blended learning elemeinek meghatározása
A blended learning fogalmának meghatározása
A blended learning módszertani megközelítése
A blended learning a felsőoktatásban
A szabványok szerepe a blended képzésekben
A blended képzés bevezetésének kritériumai
A blended képzés bevezetésének gazdasági szempontjai
Blended képzésekhez köthető esettanulmányok
Az M-Learning fogalomrendszere és alkalmazási lehetőségei
Az APPLE és az oktatás
Az APPLE iBooks interaktív tankönyvkoncepciójának bemutatása (video)