A blended learning fogalmának meghatározása

A blended learning fogalmának meghatározása

A blended learning fogalmának meghatározása nem csak abból a szempontból fontos, hogy  azonosítani tudjuk a blended elemeket, hiszen ez a képzések tervezése során viszonylag kevés segítséget nyújt. Ebből a szempontból sokkal hasznosabb, ha a blended learning fogalmának meghatározásánál az oktatás technikai jellemzői helyett a blended fogalmat a tanulási formák felől közelítjük1 meg. Annak ellenére hasznos ez a megközelítési mód, hogy az idézett dokumentum a vállalati szféra felől közelíti meg a blended tanulás fogalmát:

A készségközpontú modell a vállalati képzések legnagyobb részére jellemző modell. Aszinkron, önálló tanulási elemek jellemzik (például önállóan feldolgozható web alapú képzés), melyhez a képzést segítő tutort, valamint a képzés menetét meghatározó ütemtervet biztosítanak. A készségközpontú modell leginkább a megértés – alkalmazás képzési célú esetekre megfelelő, a megértés – alkalmazás pedig a vállalati képzések nagy százalékának céljait fedi le (például új eszköz, berendezés, új eljárás megtanítása).

Az attitűdközpontú modell a viselkedés – kommunikáció szintjén valósul meg. A vállalati képzések esetén ide tartoznak a különböző viselkedési mintákat fejlesztő vagy eladástechnikai tréningek. A tapasztalatok szerint ebben a készségkörben a szinkron csoportmunkát támogató szoftverek (virtuális terek) és hagyományos szerepjátékok együttes használata vezet a leginkább eredményre.

A kompetenciaközpontú modell jellemzően menedzsereknek szóló tanfolyamok céljait képes kiszolgálni, melyeken döntéskészséget, döntési folyamatokat oktatnak. A képzendő menedzsernek, vezetőnek meg kell figyelnie a nála avatottabb vezetők viselkedését bizonyos (jellemzően döntési) szituációkban. Ez a modell aszinkron eszközökre és munka közbeni képzésre (on the job training) épül, tanulásszakértők, mentorok segítségével és döntési folyamatok megfigyelésével, interakcióval oldható meg. Ez a modell az ún. mögöttes, háttér- vagy rejtett tudás elsajátítására alkalmas. A tananyagot mindazon tényadatok tudásbázisa biztosítja, mely a döntések meghozatalakor a mérlegeléshez elengedhetetlen. Ezeknek a modelleknek a fejlődése napjainkban is tart, a tapasztalatok pozitívak: a társított módszerek hatékonynak bizonyultak.

 


1 Radácsi Imre – Dr. Benedek Andrásné: Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet), zárótanulmány, Nemzeti Felnőttképzési Intézet, Budapest, 2005