Oktatáselmélet

Az elektronikus tanulási környezetek működtetésének oktatáselméleti háttere

A mögöttünk lévő fél évszázadban kibontakozott informatikai- és telekommunikációs forradalom megváltoztatta az emberi közlési technikák feltétel- és lehetőségrendszerét. Ezek a kulturális környezetünkben igen rövid idő alatt bekövetkezett mélyreható változások komoly kihívást jelentenek mind a neveléstudomány mind a pedagógiai praxis számára. Az oktatás jövője szempontjából ugyanakkor meghatározó, hogy a tanárok, az intézményvezetők, az oktatásszervező- és kutató szakemberek és a szakpolitikusok képesek legyenek az új fejlemények rendszerszemléletű értelmezésére, arra, hogy a felszíni, gyorsan változó jelenségek mögött mélyebb, általánosabb hatásrendszereket, összefüggéseket, trendeket ismerjenek fel. A 21. század elején tevékenykedő tanárnak olyan műveltséggel és szemlélettel kell rendelkeznie, ami képessé teszi a későmodern „információs társadalom” megértésére, a folyamatosan bővülő infokommunikációs eszköztár által kirajzolódó lehetőséghorizont felismerésére, és ennek alapján tanári munkájában adekvát és konstruktív válaszok megfogalmazására. Teljesítménytámogató rendszerünkkel mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett szakmai műveltség személyes továbbépítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Feltételezzük, hogy az elektronikus tanulási környezetek jobb megértéséhez és eredményesebb működtetéséhez szükséges háttér műveltséganyag válogatott elemeibe való betekintést elősegíthetjük egy olyan támogató rendszer kialakításával, amiben az adekvát információk a tartalom, tanácsadás, tanulás, támogatás kategóriák valamelyikébe sorolhatók. A kategóriáknak megfelelő modulokat az alábbi linkeket aktiválva tudjuk elérni.

tartalom tanacsadas tanulas tamogatas