A korszerű tanári műveltség alapelemei – video előadások

A korszerű tanári műveltség alapelemei – video előadás sorozat

A korszerű tanári műveltség alapelemei című video előadás sorozattal azt a célt szeretnénk megvalósítani, hogy azoknak a tanároknak, akik motiváltak arra, hogy mélyebben megismerkedjenek az neveléstudományi interdiszciplínák forrástudományainak újabb eredményeivel, körültekintően válogatott forrásmunkákat mutassunk be. A sorozat három részből tevődik össze, az alábbiak szerint:

Válogatott könyvek a korszerű tanári műveltség elméleti forrásvidékeiről pdf-icon
A sorozat első részében olyan könyveket mutatunk be, amelyek tartalma – azon túl, hogy a kortárs szellemi áramlatok integráns részét képezi – a megújuló pedagógiai interdiszciplínák kiformálásában is jelentős hatást gyakorolhat. video-icon
Válogatott tanulmányok a korszerű tanári műveltség elméleti forrásvidékeiről pdf-icon
A sorozat második részében az oktatáselmélet és a pedagógiai praxis szempontjából egyaránt fontos elemzéseket tartalmazó tanulmányokra hívjuk fel a figyelmet. video-icon
Válogatás a korszerű tanári műveltség elméleti alapjaiból pdf-icon
A sorozat harmadik részében olyan elméleteket, paradigmákat, megközelítéseket és modelleket ismertetünk, amelyek elősegíthetik az informatikai forradalom következtében (is) megváltozott társadalmi-kulturális közeg természetének és a neveléstudomány számára jelentős kihívásoknak a megértését. video-icon