Az elektronikus tanulási környezetek rendszerszemléletű értelmezése

Az elektronikus tanulási környezetek rendszerszemléletű értelmezése

2133_k04 Komenczi Bertalan Elektronikus tanulási környezetek  című könyve a Gondolat Könyvkiadó Kognitív szeminárium  sorozatában jelent meg 2009-ben .  A könyv alapproblémája, hogy milyen hatással lehetnek az új elektronikus infokommunikációs eszközök a tradicionális tanulási környezetekre, hogyan alakulhat a tradicionális és az elektronikus tanulási környezet közötti viszony.  Választ keres arra a kérdésre, hogy mennyire megalapozott az a pozitív jövőkép és radikális változtatásigény, amely az információtechnikai eszközök feltétel és kétely nélküli, átfogó oktatási alkalmazásának híveit jellemzi? Alapvető kérdés továbbá az is, hogy hogyan módosulnak a tanulás és a tanítás mibenlétéről kialakult elképzeléseink az új eszközvilág hatására.
Recenzió PDF  pdf-icon
Video-könyvismertetés  video-icon

 

2133_k05 William Richardson:  Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web Tools for Classrooms A web változó arculata és az oktatás  Az amerikai szerző a könyv előszavában exponálja az alapproblémát: jóllehet a diákok társas kapcsolataik nagy részét a közösségi oldalakon keresztül bonyolítják, és az őket érdeklő információkat is webkettes felületekről szerzik, alig találkoznak olyan felnőttel, aki megtanítaná őket arra, hogyan használják ezeket a rendszereket tanulásra. Az amerikai tanárok többsége még nem ismerte fel (2011), hogy az új webes világ visszavonhatatlanul átformálja azt, ahogyan az információkkal bánunk, ahogyan tanulunk. Richardson szerint a változások átfogó és transzformatív jellegét a tanárok csak akkor fogják fel, ha teljesen megértik, hogy a hálózati kapcsolatok, tartalmak, kommunikáció, tanulás nyitott világa hogyan generál új típusú tanuló közösségeket. [1]
Recenzió PDF  pdf-icon

 

2133_k18
Collins, A. és Halverson, R. (2009): Rethinking Education in the Age of Technology. Teachers College Press, New York.

 


[1] Ezt a témát újabb könyvében részletesen kifejti: Richardson W. és Mancabelli, R. (2011): Personal Learning Networks: Using the Power of Connections to Transform Education. Solution Tree Press, Bloomington