Az elme természetének kérdéseire irányuló filozófiai és neurobiológiai vizsgálódások

Az elme természetének kérdéseire irányuló filozófiai és neurobiológiai vizsgálódások

2133_k15 Searle, J.(2000): Elme, nyelv és társadalom. A való világ filozófiája.
Vincze Kiadó, Budapest
video-icon
John Searle biológiai naturalizmusának kritikája:
Akárhogyan… John Searle biológiai naturalizmusa
pdf-icon
John Searle könyvének recenziója:
Salamon János: A valóság veszett ügye
www-icon

 

Searle, John. R. (1980) Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences 3 (3): 417-457. pdf-icon
Magyarul: Az elme, az agy és a programok világa, in: Kognitív tudomány, Szerk.: Pléh Csaba, Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 136-151. o. pdf-icon
Recenzió a tanulmányról: John Searle elmefilozófiai gondolatkísérlete pdf-icon
2133_k16 John R. Searle: Philosophy in a New Century. Selected Essays.
Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
Searle, J. R.: Is the brain a digital computer? pdf-icon
Searle, J. R.: Why I am not a property dualist pdf-icon
Edward Feser: Why Searle Is a Property Dualist
[Paper presented at the American Philosophical Association Pacific Division meeting in Pasadena, CA, March 24-28, 2004]
www-icon doc-icon

 

 

2133_k17 Nagel, Thomas (2004): Milyen lehet denevérnek lenni? Vulgo, 5. évf. 2. sz. pdf-icon
A tanulmány angol nyelven:
What is it like to be a bat?
pdf-icon
Recenzió a tanulmányról: Thomas Nagel a tudatos tapasztalat jellegéről pdf-icon