Az információs kor kihívásainak inter- és transzdiszciplináris értelmezései

Az információs kor kihívásainak inter- és transzdiszciplináris értelmezései

2133_k01 Jerome Bruner Az oktatás kultúrája című kötetének tanulmányai az oktatás szerepének és lehetőségeinek a kulturális pszichológia nézőpontjából történő értelmezési kereteibe vezetik be az olvasót. A szerző alapgondolata az, hogy az elmét a kultúra egésze formálja, és az oktatáselmélet a kultúra és az elme kölcsönhatásrendszerében értelmezhető és értelmezendő.
Recenzió PDF  pdf-icon
Video-könyvismertetés  video-icon

 

2133_k02 Komenczi Bertalan Információ, ember és társadalom című könyve az információ mibenlétével, szerepével, felhasználásával kapcsolatos kérdésekről szól, tudomány-, technika- és társadalomtörténeti összefüggésekben gondolkodva. A könyvben az információkezelés és a kommunikációkülönböző formáinak biológiai, történeti és technikai meghatározottságát vázolja fel.
Recenzió PDF  pdf-icon
Video-könyvismertetés  video-icon

 

2133_k03 Nagy József XXI. század és nevelés című munkája, amely az ezredfordulón jelent meg az Osiris Kiadónál a neveléstudomány és a pedagógiai praxis megújítására tett nagyigényű kísérlet.[1] A szerző a bevezetésben összefoglalja, mi tette szükségessé a könyv megírását, és miben látja a pedagógia megújulásának lehetőségeit. Felvázolja az általa kidolgozott pedagógiai paradigma fontosabb elemeit, és bemutatja a pedagógia forrástudományaiban bekövetkezett olyan fejleményeket, amelyek lehetővé teszik a pedagógiai elmélet, illetve a pedagógiai praxis korszerűsítését.
Recenzió PDF pdf-icon
Video-könyvismertetés video-icon

 


[1] Nagy József: XXI század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.