Források a kognitív tudomány és a pszichológia témaköréből, illetve az ezekből építkező oktatáselméleti interdiszciplínák területéről

Források a kognitív tudomány és a pszichológia témaköréből, illetve az ezekből építkező oktatáselméleti interdiszciplínák területéről

2133_k09 Gary Cziko elmélete a tudás forrásairól – Cziko, G. (1995): Without Miracles. Universal Selection Theory and the Second Darwinian Revolution. MIT Press, Cambridge, Mass.
Recenzió PDF  pdf-icon

 

2133_k10 Pléh Csaba (2013): A megismeréstudomány alapjai: Az embertől a gépig és vissza.
Typotext, Budapest.
Recenzió PDF  pdf-icon