Oktatáselméleti szempontból releváns forrásmunkák a média- illetve médiumelmélet területéről

Oktatáselméleti szempontból releváns forrásmunkák a média- illetve médiumelmélet területéről

Meyrowitz, J. (2003): Médiumelmélet. In: Kondor-Fábri (szerk) Az információs társadalom és a kommunikáció-technológia elméletei és kulcsfogalmai. Századvég, Budapest.

Meyrowitz, J. (1996): Taking McLuhan and „Medium Theory” Seriously: Technological Change and the Evolution of Education. In: „Technology and the Future of Schooling, The University of Chicago Press, Chicago.

Postman, N. (1984): Amusing ourselves to death.  Public Discourse in the Age of Show Business. Penguin, New York.

Carr, N. (2010): The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. Atlantic Books, London.

2133_k11 Lanier J. (2011): You are not a gadget: A Manifesto Penguin Books, New York
Recenzió PDF  pdf-icon