Az oktatástechnológia előtörténete és fogalmának értelmezései

Az oktatástechnológia előtörténete és fogalmának értelmezései

Az elektronikus tanulási környezetek eredményes létrehozásának és alkalmazásának a feltétele az alapfogalmak értelmezése. Az oktatástechnológia (Instructional Technology), ill. a pedagógiai technológia (Educational Technology) fogalom megjelenése az USA pedagógiai szaktudományos közleményeiben az 1950-es évektől számítható. Ennek metamorfózisa az oktatástervezés és fejlesztés (Instructional Design and Development), az oktatási rendszerfejlesztés (Instructional Systems Development), s napjainkra a humán teljesítménytechnológia (Human Performance Technology). A pedagógiai technológiai rendszertervezés és fejlesztés, értelemszerűen elmélet és eljárásrendszer. Ebben a blokkban a legfontosabb szakirodalom jelenik meg.

A teljes tanulmány:

doc-iconpdf-icon