Szempontok virtuális tanuló közösségek tervezéséhez

Szempontok virtuális tanuló közösségek tervezéséhez

Azoknak a kollégáknak, akik vállalkoznak virtuális szemináriumok indítására, a már ezen a területen tapasztalatokkal rendelkezők hasznos tanácsokat tudnak adni arra vonatkozóan is, hogyan kell megtervezni, megszervezni a felsőoktatásban az ilyen jellegű csoportmunkát.     Itt is azt a fontos kérdéskört vizsgáljuk, hogy milyen módon lenne célszerű az ide vonatkozó  tapasztalatok tartalmi részét strukturálni. Célszerű lehet  jól átgondolt listákat, táblázatokat készíteni (Check List), amelyek összefoglalják mindazokat a teendőket, melyek előre láthatóan szükségesek egy eredményes virtuális szeminárium  megszervezéséhez.

Szempontok virtuális tanuló közösségek tervezéséhez

1. Adekvát célok együttes kialakítása

A célok keresését és kijelölését mindenki számára követhetően és átláthatóan, közösen kell végezni. Azt is egyértelműen meg kell határozni, mikor tekinthető egy cél teljesültnek, mik ennek a kritériumai, és azokat hogyan lehet mérni.

2. Tudásazonosítás és tudásmegosztás rendszereinek és eljárásainak kialakítása

A csoport tagjai tudatosítják és felhasználják a rendelkezésükre álló tudást. Eközben minden csoporttag egyrészt hozzájárul a közös tudásbázishoz, másrészt abból gyarapítja saját tudását.

3. Nyitottság

A csoport tudásbázisa nyitott külső források felé, és nem zárkózik el a meglévő tudásbázisnak ellentmondó tudáselemektől.

4. Metakognitív folyamatok inspirálása

A tanulási folyamat segítése során a tanár arra törekszik, hogy a csoporttagok folyamatosan reflektáljanak a célkitűzések adekvát voltára és a célok megvalósulásának mértékére, a meglévő tudásbázis érvényességére és kialakított új tudás használhatóságára.

5. Hibatoleráns légkör kialakítása

Olyan atmoszféra kialakítására kell törekedni, amelyben a hibákra úgy tekintenek, mint amelyek elengedhetetlenek a tudásépítés során, és a közös tanulási folyamat természetes elemét képezik.

6. A személyes és a közös tudás állandó növekedésének elősegítése

A tanuló közösségek legfontosabb célja a csoport tudásának és problémamegoldó képességének folyamatos növelése, a témák, problémák mélyebb megértése.