Virtuális tanulási környezetek létrehozását segítő alkalmazások kiválasztása

Virtuális tanulási környezetek létrehozását segítő alkalmazások kiválasztása

Azoknak a kollégáknak, akik vállalkoznak virtuális szemináriumok indítására, a már ezen a területen tapasztalatokkal rendelkezők hasznos tanácsokat tudnak adni arra irányulóan, milyen keretrendszereket illetve alkalmazásokat/szoftvereket célszerű választani. . Érdemes elgondolkodni azon, hogyan lehetne ezt hatékonyan megszervezni. Ebben a projektben azt a másik, ugyancsak fontos kérdéskört vizsgáljuk, hogy milyen módon lenne célszerű a tapasztalatok tartalmi részét strukturálni.

Virtuális tanulóközösségek létrehozását segítő alkalmazások

A hálózati tanulás komoly előfeltételeket támaszt tanulóval és tanárral szemben egyaránt.
A siker kritériumait a jól szervezett elektronikus tanulási környezet, a jól kiválasztott tanulásmenedzsment szoftverek, a médiakompetenciával rendelkező tanárok, és a motivált, önálló tanulásra képes tanulók együttesen jelentik. Azokat a szoftvereszközöket, melyek az együttműködő, kooperatív tanulást, a tanulócsoportok együtt dolgozását (kollaboráció) támogatják, tanulás- illetve kurzusmenedzsment rendszereknek nevezik (Learning/Course Management System, LMS/CMS). Számos tanulásmenedzsment szoftvert fejlesztettek ki, melyek egy része piaci forgalmazásban érhető el (WebCT, Blackboard, SAP stb), más részük ingyenes (Nicenet, Think.com), esetenként nyílt forráskódú is lehet (Moodle). A tanulásmenedzselő szoftverek alkalmasak az egyes tanulók előrehaladásának folyamatos nyomonkövetésére, lehetővé teszik tanár és diák új típusú, személyes kapcsolatát, a tanulási folyamatnak az egyes tanulókra irányuló figyelemmel kisérését, értékelését és segítését. Speciális tananyagfejlesztő szoftverek (Learning Content Management System, LCMS) segítik a tananyag előkészítését a webes felületen történő hozzáférhetőségre.