Tartalom

Virtuális tanulási környezetek szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései

tartalom A modulban válogatott információforrások (adatok, információk, esettanulmányok, prezentációk, kommentárok, ajánlott olvasmányok ismertetése, tanulmányok, video-előadások, stb.) találhatók. Nemcsak szövegeket, hanem ábrákat, képeket, animációkat, szimulációkat, videókat és hanganyagokat is tartalmazhat. Az adatbázis hipertextes felépítésű és keresőrendszerrel ellátott. A „tartalom” kifejezés jelentése ebben a relációban nem teljesen azonos az e-learning rendszerfejlesztők és a tartalomszolgáltatók „tartalom” fogalmával. Itt tartalom alatt azokat az információforrásokat értjük, amelyek a felhasználó szakmai tájékozódását segítik, és szakmai műveltségének elmélyítéséhez járulhatnak hozzá.


A virtuális (elektronikus) tanulási környezet fogalmának értelmezése
A virtuális (elektronikus) tanulási környezetek karakterisztikus jellemzői
Virtuális tanulási környezetek a felsőoktatásban
Amerikai tapasztalatok egyetemi kurzusok virtuális transzformációjára
Virtuális egyetemek kommunikációs elemei és a veszélyforrások
A kommunikációs környezet befolyása az oktatásra
Szinkron kommunikációs eszközök újra fölfedezése az elektronikus tanításban