A virtuális (elektronikus) tanulási környezetek karakterisztikus jellemzői

A virtuális (elektronikus) tanulási környezetek karakterisztikus jellemzői  

A virtuális tanulási környezetek karakterisztikus jellemzőinek tudatosítása szintén feltétele az ilyen környezetekben rejlő lehetőségek optimális hasznosításának. Először egy rövid humán evolúciós illetve történelmi perspektívát vázolunk fel, hogy érzékeltessük a folyamatban lévő változások horderejét.  Ezt követően arra hívjuk fel az olvasó figyelmét, hogy a virtuális tanulási környezetek erőforrásainak szétosztott jellegéből következően milyen fontos egyrészt a „didaktikai design”, másrészt mind a tanárok mind a diákok navigációs képessége. A kommunikációs lehetőségekre rátérve azt is hangsúlyozzuk, hogy a kooperatív tanulásnak ez a formája azzal, hogy kilép a személyes együttlét közös akusztikai és fizikai teréből lehetővé teszi tetszőleges helyen tartózkodó egyének együttes tanulását és problémamegoldását.

A teljes szöveg:

doc-iconpdf-icon