TÁMOP 4.2.2.C

IKT A TUDÁS ÉS TANULÁS VILÁGÁBAN – HUMÁN TELJESÍTMÉNYTECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS KÉPZÉSFEJLESZTÉS Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012-2014.
2. MODUL – A DIGITÁLIS HOZZÁFÉRÉS RÉSZLETES TANULÁSI VIZSGÁLATA

Modulfelelős: Dr. Nádasi András

2.1 MODULELEM

IKT-TÁMOGATÁSÚ HUMÁN TELJESÍTMÉNYTECHNOLÓGIAI (HUMAN PERFORMANCE TECHNOLOGY) KUTATÁSOK A TANÁRKÉPZÉS TERÜLETÉN

Témafelelős: Dr. Komenczi Bertalan

ikt

Tartalmi elemek:

A kutatás és fejlesztés áttekintő vizuális bemutatása

  1. A téma pozicionálása a projekten és a modulon belül
  2. A kutatási-fejlesztési tevékenység célja
  3. A kutatási-fejlesztési tevékenységek ütemezése

A kutatás és fejlesztés konceptuális háttere

A kutatás és fejlesztés részletes leírása

Az első munkafázis (helyzetelemzés, információgyűjtés) során elkészült anyagok:

1. sz. munka (2.1.1.1.): Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései

2. sz. munka (2.1.1.2.): Blended learning módszerek a felsőoktatásban

3. sz. munka (2.1.1.3.): Az elektronikus tanulási környezetek hatékony működtetésének interdiszciplináris oktatáselméleti jellegű forrásterületei

4. sz. munka (2.1.1.4.): Kérdőíves adatfelvétel és adatfeldolgozás, adatbázis kialakítása

5. sz. munka (2.1.1.5.): Kérdőíves adatfelvétel és adatfeldolgozás, adatbázis kialakítása

6. sz. munka (2.1.1.6.): Kérdőíves adatfelvétel és adatfeldolgozás, adatbázis kialakítása

7. sz. munka (2.1.1.7.): Fókuszcsoportos interjúkészítés- és elemzés

8. sz. munka (2.1.1.8.): Személyes interjúkészítés- és elemzés

9. sz. munka (2.1.1.9.): Virtuális szeminárium szervezésének és működésének tapasztalatai

A második munkafázis (Az ET3R felépítéséhez szükséges tartalmak összeállítása) során elkészült anyagok:

1. sz. munka (2.1.2.1.): Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései

2. sz. munka (2.1.2.2.): Blended learning módszerek továbbfejlesztése a felsőoktatásban

3. sz. munka (2.1.2.3.) Az elektronikus tanulási környezetek hatékony működtetésének interdiszciplináris oktatáselméleti jellegű forrásterületei

A harmadik munkafázis (Az ET3R felépítéséhez szükséges tartalmak összeállítása) során elkészült anyagok:

1. sz. munka (2.1.3.1.): Virtuális szemináriumok szervezésének elméleti és gyakorlati kérdései – modultartalom-javaslatok

2. sz. munka (2.1.3. 2.): Blended learning módszerek továbbfejlesztése a felsőoktatásban – modultartalom-javaslatok

3. sz. munka (2.1.3. 3.) Az elektronikus tanulási környezetek hatékony működtetésének interdiszciplináris oktatáselméleti jellegű forrásterületei – modultartalom javaslatok