A tananyag tartalma

  1. A virtuális szeminárium értelmezése
  2. A képernyőről történő tanulás és a képi információ jelentősége az ismeretszerzésben
  3. A szakmai attitűd kialakítása, a motiváció lehetőségei elektronikus környezetben
  4. A folyamatos interaktivitás aszinkron kommunikációs lehetőségei és a hallgató tartalom-előállító szerepe
  5. A tanulástámogatás szinkron eszközei
  6. Időgazdálkodás és etikai kérdések