A blended képzési forma komplex megközelítése

Az információ- és kommunikációtechnológia elképesztő mértékben szövi át mindennapjainkat. Jelen van a munkahelyeken, a szabadidőnk eltöltésénél és természetesen az iskolákban is. A korszerű IKT-eszközöket alkalmazó hatékony oktatás napjainkban már társadalmi elvárásként jelenik meg. Míg a 20. században jól elkülöníthető volt a hagyományos nappali tagozatos és a távoktatásos felsőoktatási képzés, addig a 21. században ezek a határok kezdenek elmosódni. A nappali tagozatos képzési forma egyre nagyobb arányban tartalmaz olyan képzési elemeket, amelyek korábban csak a távoktatásra volt jellemzőek (online tananyag a tér- és időkorlátok nélküli tanuláshoz, oktatási keretrendszer alkalmazása, szinkron és aszinkron kommunikációs lehetőségek elérhetővé tétele stb.), teret adva ezáltal a kevert (blended) képzési formák elterjedésének. Ebben a tananyagban komplex módon foglaljuk össze azokat az ismereteket, amelyek blended képzési formát jellemzik.