1. LECKE: TÁVOLLÉTI OKTATÁS VIRTUÁLIS JELENLÉTTEL

Nem is olyan régen, a távoktatás 20. századi újjászületése kapcsán éles viták bontakoztak ki a módszer alkalmazhatóságát, szükségességét, tanulási-tanítási folyamatban elfoglalt helyét illetően. Ez az oktatási forma, túllép a valódi iskola valódi tantermeinek keretein, és jelentős részben a szükséges IKT eszközöket integráló LMS rendszerekkel megteremtett virtuális iskolákban zajlik.

Az elektronikus eszközökkel támogatott távoktatás napjainkra többé-kevésbé a helyére került a pedagógia palettáján. Ma már senki sem vitatja, hogy léteznek olyan oktatási szituációk, amelyek lehetővé, sőt kifejezetten kívánatossá teszik az eLearning módszereinek, és eszközeinek alkalmazását. Az IKT, ennek köszönhetően az elektronikus taneszközök folyamatos fejlődése azonban, újabb és újabb lehetőségeket villant fel a pedagógusok előtt, alkalmat adva az újabb módszertani elképzelések, sziporkázó, de sokszor soha meg nem valósuló, önmagukról szóló elméletek és hétköznapi, de annál eredményesebb, élettel és valósággal fűszerezett gyakorlatok kialakulásának.