4.6 RÉSZTVEVŐK ÁLLAPOTÁNAK SZABÁLYOZÁSA

Ahogyan az osztálytermi oktatásban, úgy a virtuális jelenlét mellett zajló foglalkozásokon is fontos, hogy a tanár kézben tartsa, irányítsa az óra menetét, figyelje a tanulókat, fölkeltse érdeklődésüket, tartsa fenn figyelmüket, vonja be őket a munkába, igyekezzen kizárni a zavaró körülményeket.

A BBB felületén a "Felhasználók ablak" biztosítja a tanár irányító szerepét. Az ablak második oszlopa tartalmazza a részvevők neveit. A harmadik ("Média") oszlop a felhasználók média megosztási beállításait jelzi. Itt látható, hogy melyik tanuló rendelkezik bekapcsolt videó kamerával, illetve kinek aktív a mikrofonja. Az első oszlopban látható „Vetítővászon" ikon különbözteti meg a többiektől a tanári szerepkörben lévő felhasználót.

 

19. ábra A felhasználók állapotának szabályozása

 

A felhasználók soraiban látható ikonok nem csak az állapot kijelzésére, de szabályozására is alkalmasak. A „Mikrofon" gombra kattintva elnémítható, vagy újra bekapcsolható a tanuló mikrofonja. Az eszköz beállítását a tanuló egyébként utólag megváltoztathatja, az elnémított mikrofont újra bekapcsolhatja, a működő mikrofont kikapcsolhatja. A "Lakat" gombbal azonban zárolhatjuk az aktuális állapotot. A zárolt mikrofont a tanuló nem tudja szabályozni.

Szintén a kiválasztott tanuló sorában jelenik meg az "x", "Kiléptetés" gomb, a tanár kezében lévő legerősebb fegyelmező eszköz. Ezzel a vezérlővel a tanuló kizárható az órai részvételből.

Az ablak alsó részén látható fogaskerék („Beállítások") gomb segítségével egyszerre szabályozhatjuk az összes tanuló állapotát. A gomb hatására megjelenő menüben egyszerre némíthatunk el mindenki mikrofonját.

A virtuális szemináriumok jó részében élünk is ezzel a lehetőséggel. Általában kikapcsolva tartjuk a tanulók mikrofonját így a résztvevők nem zavarják egymást, mindenkihez csak az előadó hangja jut el.

A fenti módszer kényelmessé teszi az előadást, de megnehezíti a tanulók megszólalását, aktív órai részvételét. Ezt a problémát küszöböli ki a "Jelentkezés" gomb, ami a tanulói felületen a "Felhasználók" ablak alján látható. A tanár látja, amikor egy tanuló jelentkezik, és eldöntheti, hogy mit fog csinálni:

  • a chat felületen megkérdezheti, hogy mit szeretne a tanuló,
  • bekapcsolhatja a tanuló mikrofonját,
  • átadhatja a vezérlést a tanulónak,
  • elvetheti a jelentkezést.

 

20. ábra A tanuló jelentkezése a tanulói és a tanári felületen