5.1 A WIZIQ OSZTÁLYTERMEI

A kurzusokban használható legfontosabb szolgáltatás természetesen az osztályterem. Az osztályokba tanárok és tanulók egy időben léphetnek be. A tanár valós időben prezentálhat, miközben saját kamerája előtt ül és mikrofonjába beszél. A tanulók minimális időeltéréssel hallják és látják a tanárt, a vetített prezentáció diái pedig a hanggal és képpel szinkronban jelennek meg.

 

22. ábra AWizIQ felülete

 

Az osztály központi eleme az úgynevezett whiteboard, a virtuális iskolatábla, amin számos szemléltető anyag jeleníthető meg. A résztvevők ablakában a tanár szabályozni tudja tanulók tevékenységét, engedélyezheti, vagy tilthatja kamerájuk, mikrofonjuk ki- és bekapcsolását, átadhatja a tábla vezérlését. A videó ablakban egyszerre 6 résztvevő webkamerájának képe tehető láthatóvá. A chat területen (szintén tanári felügyelet mellett) gépelt szövegű kommunikáció folyhat.

A tanár tehát a whiteboardon prezentálhat. A rajzeszközök segítségével ábrákat, képeket, szövegeket, matematikai képleteket készíthet. A felület többlapos, a magyarázó ábrákon túl fájlok (Word vagy, PDF dokumentumok, Excel táblák, SWF animációk, PPT, PPTX prezentációk) „vetítésére" alkalmas. Ez azért is fontos, mert a bonyolultabb ábrák (pl az itt látható számítás) elkészítése időigényes lehet. Célszerű már a tanóra előtt például egy PowerPoint prezentációban megrajzolni, előadás közben pedig egyszerűen rávetíteni őket a táblára.4

 

23. ábra A WizIQ whiteboarja

 

A fájlok megjelenítésekor egyébként valóban rávetítésről van szó. Az állományok vetítése és a rajzfunkciók ugyanis hasonlóan ahhoz, amikor a filces táblára vetítünk a projektorral, majd „rárajzolunk" a vetített képre egyszerre használhatók. Ezzel a technikával a tanár kiemelhet, hangsúlyozottá tehet részeket, folyamatokat, összefüggéseket jelezhet.

Ezekek a „rárajzolt" ábráknak rendkívül fontos szerepük van a virtuális osztályteremben végzett tanításban. Kísérletek igazolják ugyanis, hogy a monitoron pásztázva olvasunk. Tekintetünkkel pásztázzuk a képernyőt, igyekszünk megragadni az informatív részleteket, hogy azután azokra fókuszáljunk. A prezentációkra rajzolt ábrák a tanár szándékának megfelelően irányítják a tanuló figyelmét!

 


4 Itt érdemes megjegyezni, hogy egy ‑ akár viszonylag egyszerű ‑ digitalizáló tábla használata nagyban megkönnyítheti a tanári munkát. Ezzel az eszközzel jelentősen felgyorsítható a rajzolás és a whiteboard használata. Egy a célnak megfelelő, hozzávetőleg 20x15 cm felületű tábla 12 eFt körüli ára nem növeli meg jelentősen a hardverre fordított költségeket.