6.11 KÉRDÉSEK, FELADATOK

iDevice ikon Kérdés

1. Mi különbözteti meg leginkább a valódi jelenlét mellett, illetve a virtuális osztálytermekben zajló szinkron kommunikációt?

2. Hogyan tarthatjuk fenn a tanulók figyelmét a virtuális osztálytermekben?

3. Soroljon fel a WizIQ-ban használható tanár-tanuló, illetve tanuló-tanuló közötti interakcióra alkalmas eszközöket!


iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
4. Melyik eszköz való a fölmért tanulói vélemények statisztikájának megjelenítésére?
  
Chat
Whiteboard
Szavazás
Breakoutroom

iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
5. Mire használható a breakoutroom?
  
Csoportmunka szervezésére.
Tanulók gépelt szöveges beszélgetésére.
Tanulói véleményekből készített statisztika megjelenítésére.
Beszélgetések lebonyolítására a szünetekben

iDevice kérdés ikon Feleletválasztós teszt
6. Jelölje meg a hamis állítást!
  
A WizIQ szolgáltatásaihoz egyelőre csak asztali gépről férhetnek hozzá a felhasználók.
A WizIQ lehetőséget biztosít az előadások rögzítésére és ké-sőbbi visszajátszására.
A WizIQ lehetőségei Moodle kurzusokból is elérhetővé tehetők.
A tanár láthatóvá teheti a tanulók felületén saját számítógépe képernyőjét.