6.3 SZAVAZÁS

A minőségi whiteboard szoftverek, így a WizIQ is biztosítják a szavazás lehetőségét. Az eszköz használatakor egy kérdést és alternatív válaszokat fogalmazunk meg, a tanulókat pedig választásra kérjük. A szavazás után pontos értékelést kapunk a válaszokról (anonim és nevesített formában is), az eredményt pedig akár meg is mutathatjuk a tanulóknak.

Hasonló funkciót a chat is nyújt, itt azonban az eredmények számszerűsíthetők, grafikusan is ábrázolhatók, a tanár döntése alapján publikussá tehetők.